• 013 -16 30 30

Ny rapport om svenskars syn på klimatet

2021-09-07

Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. En majoritet är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt är det färre än tidigare som får dåligt samvete av sin egen klimatpåverkan. Det framgår av nya rapporten Allmänheten om klimatet 2021.

En övervägande majoritet, 93 procent, tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen. 85 procent tycker det är viktigt att Sverige sätter in åtgärder, samtidigt anses andra samhällsutmaningar som brister i vård och omsorg, brottslighet och arbetslöshet viktigare än klimatfrågan.

Svenskarna är generellt positivt inställda till att företag arbetar med att begränsa klimatförändringarna. 5 av 10 anser att företagens kostnader för att orsaka klimatpåverkande utsläpp bör öka, vilket är en ökning sedan 2018. En majoritet av svenskarna, 63 procent, är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp, frågan ställdes för första gången i årets rapport.

En övervägande majoritet av svenskarna beskriver sig själva som klimatmedvetna och andelen som absolut ser sig som en klimatmedveten person har ökat från 31 till 38 procent från senaste mätningen. 24 procent uppger i årets undersökning att de aldrig får dåligt samvete till följd av sin klimatpåverkan. Det är en ökning med sex procentenheter sen förra mätningen.

I årets undersökning ställdes en ny fråga kring hur man ser på ett helt klimatanpassat samhälle och dess inverkan på den egna livskvaliteten. Nära fyra av tio svarar att det skulle påverka livskvaliteten till det bättre, medan 18 procent svara att det skulle leda till en försämring. En tredjedel anser att livskvaliteten skulle vara oförändrad.

Läs hela rapporten

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå