• 013 -16 30 30

Ny lag om strandskydd

2014-08-29
Från och med den 1 september 2014 kan länsstyrelsen upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. En förutsättning är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten. De nya reglerna gäller för länsstyrelserna Ändringen innebär ett tillägg till 7 kap 18 § miljöbalken: ”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om… …2. strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten” Här finner Ni mer information. Informationen kommer från Naturvårdsverket. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå