• 013 -16 30 30

Ny granskning av elinstallationsföretag

2020-02-14
Elsäkerhetsverket genomför just nu tillsyn av elinstallationsföretag som har en elinstallatör för regelefterlevnad verksam i flera elinstallationsföretag. Syftet med granskningen är att säkerställa att företaget har tillgång till den kompetens som behövs för att följa elsäkerhetsregelverket. Tillsynen kommer att omfatta både företaget och elinstallatören. Elsäkerhetsverket har uppmärksammat att ett större antal personer är verksamma som elinstallatör för regelefterlevnad i flera företag. Genom granskningen vill myndigheten se hur dessa elinstallatörer för regelefterlevnad säkerställer att de lever upp till de krav som ställs på dem. Myndigheten kommer även att granska de elinstallationsföretag som har en elinstallatör för regelefterlevnad verksam i flera elinstallationsföretag. Den som är elinstallatör för regelefterlevnad ska stötta ledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. Exempelvis ska elinstallatörens arbetstid kunna nyttjas i verksamheten i den omfattning som krävs för att upprätthålla elsäkerheten. Elsäkerhetsverket kommer under februari 2020 att informera berörda företag och elinstallatörer om granskningen. Informationen kommer omfatta vad företagen bör tänka på när de gäller deras roll samt elinstallatören för regelefterlevnads roll i företaget och regelverket de måste leva upp till. Både företag och elinstallatörer för regelefterlevnad har då möjlighet att se över sina rutiner kring de krav som finns. Informationen kommer från Elsäkerhetsverket. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå