• 013 -16 30 30

Ny broschyr om psykisk ohälsa ska stötta äldre och anhöriga

2019-06-25
Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland äldre personer. I en ny broschyr ges information och råd om hur den psykiska hälsan kan främjas, hur man kan känna igen tecken på psykisk ohälsa och när och var man kan söka hjälp. Informationsmaterialet som presenteras idag riktar sig till äldre personer och närstående. Det har tagits fram gemensamt av fem myndigheter tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom området psykisk hälsa. Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt förekommande bland äldre personer. Men långt ifrån alla söker eller får vård och behandling för sina besvär. En anledning kan vara att det ofta ses som en naturlig del av åldrandet, vilket det inte ska vara. I arbetet har representanter för patient-och brukarorganisationer deltagit, inklusive personer med erfarenhet av egen eller närståendes psykiska ohälsa. Informationsmaterialet bygger på myndigheternas samlade kunskap inom området. Det är ett resultat av ett av flera projekt som pågår hos myndigheterna och organisationerna för att förebygga och ge stöd vid psykisk ohälsa bland äldre personer. Informationsmaterialet ”Våga tala om psykisk ohälsa” är resultatet av ett samarbete mellan Socialstyrelsen, e-Hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering), Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Här finner Ni informationsmaterialet. Informationen kommer från Folkhälsomyndigheten. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå