• 013 -16 30 30

Ny avgiftsstruktur för plastförpackningar

2018-06-07
Från och med 1 april 2019 kommer avgiften för plastförpackningar att spegla den faktiska kostnaden för materialåtervinning. På så sätt blir avgiften ett medel för att styra utvecklingen mot ökad återvinningsbarhet. Som producent och beställare av förpackningar har du nu möjlighet att planera för denna förändring.Förändringen innebär en övergång till två avgiftsnivåer, en högre och en lägre. Skillnaden mellan de två avgiftsnivåerna beräknas bli 30 procent. Avgifterna kommer att beslutas i oktober 2018. Avgiftsnivå 1 (den högre avgiften) Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade i annat materialslag än de som specificeras i Avgiftsnivå 2. Avgiftsnivå 2 (den lägre avgiften) Den omfattar alla plastförpackningar som är tillverkade enligt FTI:s riktlinjer i manualen Plastförpackningar. Det vill säga: •Förpackningar tillverkade i våra rekommenderade plastsorter PE (Polyeten, både LDPE och HDPE), PP (Polypropen) – dock ej film, samt PET ofärgade flaskor (utan pant) •Inte är svarta •Inte innehåller barriärmaterial mer än rekommenderad nivå: d.v.s. mindre än 2% EVOH (övriga barriärmaterial avgiftsklass 1). •Inte är laminat •Inte har mer än 60% tryck •Inte har krympetiketter i annan plasttyp FTI:s riktlinjer för val av plaster Tabellen visar vilka förpackningsplaster som är bäst ur återvinningsperspektiv. Tre "bockar" betyder att förpackningen är gjord av ett material som fungerar genom hela återvinningsprocessen. FTI Informationen kommer från FTI. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå