• 013 -16 30 30

Ny app som hjälper Er att hålla koll på brandrisken i skog och mark

2012-04-26

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns på AppStore.

Med hjälp av positioneringsfunktionen (GPS, 3G och wifi) i din iPhone eller iPad får du mellan 1 mars – 1 juni aktuell risk för gräsbrand, och mellan 10 april – 31 augusti aktuell risk för skogsbrand. Prognosen gäller för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.

Prognosen uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag och fem dagar framåt. Brandriskdata hämtas från SMHI.

Applikationens startläge
I startläget finns prognos för aktuell dag och fem dagar framåt. Prognosen presenteras med färgkod, siffra, aktuell risk samt information om hur du bör agera när du eldar utomhus i trädgården eller ute i naturen. Tänk på att alltid kontrollera om eldningsförbud råder där du befinner dig innan du gör upp eld eller vid andra aktiviteter som kan orsaka gnistbildning.

Information om eldningsförbud kan du hitta på din kommuns webbplats. I vissa fall kan även Länsstyrelsen i ditt län utfärda eldningsförbud.

Översiktskartor – fördjupade brandriskprognoser
I applikationens översiktskartor finns fördjupade prognoser. De fördjupade prognoserna visar antändningsrisk, markfuktighet, spridningsrisk och brandens beteende. Observera att översiktskartorna har andra riskvärden än de förenklade riskvärden som visas i applikationens startläge. Brandrisken på kartan är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00.

Lokalt kan brandrisken vara stor efter en längre torrperiod, även om närliggande områden har fått regn. Kartan delas in i rutor om 11x11 km, prognoserna utgår ifrån medelvärdet i dessa rutor. Därför kan det lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå