• 013 -16 30 30

Nu krävs klimatdeklaration för byggnader som uppförs

2022-01-03

Den 1 januari 2022 fick Sverige en ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Samtidigt har 10 kap. 34 § plan- och bygglagen ändrats. För att omfattas av krav på klimatdeklaration vid uppförande av byggnader ska ansökan om bygglov ha kommit in till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare.

I dag publiceras en giltig version av Boverkets klimatdatabas med klimatdata för byggprodukter, energi och bränslen som ska användas i en klimatdeklaration om generiska klimatdata används. Även Boverkets klimatdeklarationsregister publiceras och blir tillgänglig via en e-tjänst. Både klimatdatabasen och e-tjänsten finns i Boverkets handbok om klimatdeklarationer. I handboken finns även ny vägledning om innehållet i e-tjänsten, både en webbsida och en muntlig presentation.

Ta det av handboken här:
Klimatdeklaration – en handbok

Informationen kommer från Boverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå