• 013 -16 30 30

Nu börjar högsäsongen för trängselskatten

2020-02-28
Vid årsskiftet förändrades trängselskatten i Stockholm. Redan nu märks önskade effekter av det. Den 1 mars startar högsäsongen, med höjda skattebelopp vissa tider på dygnet. Nivån på trängseln varierar under året. Under vår och höst är trafikflödena och trängseln i vägnätet generellt sett större än mitt i vintern och på sommaren. Därför anpassas nu trängselskatten efter säsong med en högsäsong och en lågsäsong. Trafikverket har utvärderat de första veckorna med trängselskatt från klockan sex på morgonen. Utvärderingen visar att vissa trafikanter har ändrat sina restider. Trafiken under morgonrusningen har dessutom minskat något, även om den effekten är svår att särskilja från generell trafiktrend. Ändrade belopp under högsäsong: • Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid. • För högsäsong höjs skattebeloppet. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn blir då högst 135 kronor. (För lågsäsong är det högsta beloppet 105 kronor.) Dessutom tas trängselskatt ut dagen före långfredagen, dagen före Kristi himmelfärdsdag och dagen före alla helgons dag. Även valborgsmässoafton och dagen före nationaldagen beläggs med skatt om de infaller på en vardag. Skatteintäkterna från trängselskatten bidrar till finansiering av infrastrukturprojekt så att Stockholm blir framkomligt även i framtiden. Här finner Ni mer information. Informationen kommer från Transportstyrelsen. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå