• 013 -16 30 30

Naturvårdsverket lanserar färdplan för hållbar plastanvändning

2021-05-24

Naturvårdsverket har nu lanserat sin färdplan för hållbar plastanvändning, som bland annat syftar till att ge en samlad bild och skapa förståelse för de förändringar som behöver ske för att uppnå cirkularitet i användningen av plast. Färdplanen är tänkt att användas som ett verktyg, samt ge inspiration och stöd i arbetet med att kunna komma tillrätta med de utmaningar som finns kring dagens hantering av plast.

Hela färdplanen finns att läsa här.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå