• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2023-12-29

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för december. Trevlig läsning!

- Ny skattelagstiftning 2024
- Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
- Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt
- Farliga kemikalier hindrar återvinning av plast
- Databas hjälper företagare att undvika PFAS-kemikalier
- Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm
- Utökade möjligheter för digitala bolags- och föreningsstämmor
- Krav på trafikförsäkring för elsparkcyklar
- Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar

Läs månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå