• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2021-06-15

I juni månads nyhetsbrev kan du läsa om nyheter inom bland annat arbetsmiljö, miljö, fastighet, kemikalier och transport. Nedan följer några av rubrikerna.

- MSB informerar om hur företag kan stärka sin beredskap
- Maskindirektivet under revidering
- Elolyckor orsakas av felbeteende vid arbete
- Plastbärkassar har minskat med 26 %
- För mycket mat och dryck hamnar i avloppen.
- Ny vägledning avseende säkerhetsdatablad
- Högre kemikalierisker vid e-handel utanför EU
- Utökning av laddstolpar längs större vägar
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt samt bygg- och fastighetsmål

Trevlig läsning önskar vi på Altea!

Du kommer till nyhetsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå