• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2021-11-15

Här är innehållet i november månads nyhetsbrev:

- Påminnelse: Visselblåsardirektivet träder i kraft den 17 december
- De svenska välfärdssystemen utnyttjas av kriminella
- Inspektioner av användning av särskilt farliga ämnen
- Förebygg belastningsskador p g a långvarigt stillasittande
- Luftföroreningar påverkar mer än vad vi tidigare trott
- Aktuellt inom kemikalielagstiftning
- Handbok för klimatdeklarationer vid nybyggnation
- Användningsförbud vid obetalda felparkeringsavgifter
- Ny utgåva av ISO 27002 på gång
- 10 tips för att motverka cyberattacker
- Bluffmejl från info@skatteregistrering.se
- Skydda ditt företag från att kapas med hjälp av Bolagsverket
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt samt bygg- och fastighetsmål
- Med mera

Trevlig läsning önskar vi på Altea!

Läs hela månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå