• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2021-02-15

I februari månads nyhetsbrev kan du läsa om aktuella ämnen inom arbetsmiljö, miljö, fastighet, informationssäkerhet, kemikalier och transport såsom bland annat;

 • Säkerhetsrådgivares intyg förlängs
 • Forskning om samhällseffekter av covid-19
 • Remiss om överprövning av offentlig upphandling
 • Positiva miljönyheter under 2020
 • Regler för sortering av bygg- och rivningsavfall
 • Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration
 • Ny handbok om ansvar för elanläggningar
 • Fel märkning av varor som behandlats med bekämpningsmedel
 • Giltighetstiden för YKB förlängs
 • Nya regler för infrastruktur vid laddning av elfordon
 • Nya handelsavtalet med Storbritannien efter Brexit
 • E-tjänsten öppnad för registrering av förpackningsproducenter
 • Avgjorda mål i januari
 • Med mera

Vi önskar er en trevlig lässtund!

Här kan du läsa nyhetsbrevet

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå