• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2020-11-17

I november månads nyhetsbrev kan Ni läsa om aktuella ämnen inom arbetsmiljö, miljö, fastighet, informationssäkerhet, kemikalier och transport såsom;

 • Brister i belastningsergonomi för småföretagare
 • Anmälda arbetssjukdomar ökar
 • Hur rapportering till nya avfallsregistret går till
 • Begränsning för farliga ämnen i textilier, kläder och skor
 • Levels(s) för hållbart byggande
 • Hur arbetsgivare får hantera personuppgifter
 • Ändrade krav på säkerhetsdatablad
 • SCIP-databasen öppnad
 • Särskilda regler för cykelgator
 • Avgjorda mål i oktober
 • Med mera

Läs nyhetsbrevet här

Trevlig läsning!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå