• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2022-07-15

Vad passar inte bättre en lat semesterdag än att läsa Alteas nyhetsbrev? 😎 Här får du det senaste inom miljö, arbetsmiljö och lagstiftning med mera.

Innehåll i månadsbrev 7, 2022:

- Altea Flow har fått nytt utseende och utökade funktioner
- Ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS)
- Skattelagar och regler som träder i kraft i sommar eller tidig höst
- Skatteverket släpper ny rapport om bilförmån
- Inspektion av chefers arbetsmiljö
- Information för arbetsgivare om visselblåsarlagen
- Avfallsmängderna ökar och återvinningen minskar
- Biologiska mångfalden hotas av vanliga trädgårdsväxter
- Sökverktyg för att hitta rätt arbetssätt för hållbar omställning
- Nytt ämne på EU:s förteckning över särskilt farliga ämnen
- Höga halter farliga ämnen i 40 % av leksakerna på nätet
- Inbromsat bostadsbyggande
- Rapport över klagomål som inkommit till IMY
- Transportstyrelsen gör det lättare att få YKB i rätt tid
- Flerpartavtal för att underlätta vid transport av färgavfall
- Sverige verkar för gröna sjöfartskorridorer
- Rättsmål inom miljö, arbetsrätt, bygg-/fastighet
- Utbildningar hösten 2022

Trevlig läsning önskar vi på Altea!

Ta del av månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå