• 013 -16 30 30

Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2021

2021-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under oktober 2021. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

Målnr: 1827-21
Leverantör/Sökande: Rover Infraestructuras S.A.
Upphandlande myndighet: Trafikverket
Avgörande: Avslag på överklagande
Ärende: Frågan rör bland annat om en begäran om överprövning kommit in i rätt tid efter det att den fastnat i domstolens skräppostfilter.

Målnr: 5104-21
Leverantör/Sökande: TUPP Reklam AB
Upphandlande myndighet: Uppsala kommun
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Har överprövande part visat att de lider skada eller riskerar att lida skada?

Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå