• 013 -16 30 30

Mål avseende offentlig upphandling – oktober 2020

2020-10-31

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under oktober 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


Målnr: 511-20
Leverantör/Sökande: Condesign AB
Upphandlande myndighet: Försvarets materielverk
Avgörande: Avslag på överklagande
Ärende: Måste en anbudsutvärdering innefatta pris. I aktuell upphandling skulle anbudsgivarna inte ange priser i sina anbud utan utvärdering och tilldelning skedde utifrån en poängbedömning.


Målnr: 5042-20, 5043-20, 5044-20
Leverantör/Sökande: 1. LS Tankservice AB, 2. Stockholm Spol och Sug AB, m.fl.
Upphandlande myndighet: Stockholm Vatten AB
Avgörande: Avvisning
Ärende: Överprövning av avtals giltighet. Trots grund för att ogiltigförklara avtal på grund av otillåten direktupphandling fick avtalen bestå med hänvisning till allmänintresse.


Målnr: 3537-20
Leverantör/Sökande: Academedia Eductus AB
Upphandlande myndighet: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs kommun
Avgörande: Återförvisning till lägre instans
Ärende: Sekretess av anbudsgivares referenser har medfört svårigheter för part att överpröva upphandlingen. Vad ska anses rimligt att ankomma på en sökande för att få ta del av uppgifter bolaget anser utgör stöd för dess talan.


Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt.


Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå