• 013 -16 30 30

Mål avseende offentlig upphandling – mars 2019

2019-03-31
Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under mars 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 9021-18 Leverantör/Sökande: iAccess Technologies Inc. Upphandlande myndighet: Försvarets materielverk Avgörande: Återförvisning till lägre instans Ärende: Fråga om en anbudsgivare har lidit ska trots att deras anbud inte uppfyllt kraven i förfrågningsunderlaget. Målnr: 7961-18 Leverantör/Sökande: Cactus Utilities AB Upphandlande myndighet: 1. Stockholm Vatten AB, 2. Guard Automation AS, 3. IDS GmbH, HRB Avgörande: Rätta upphandling Ärende: Fråga om huruvida ett krav är tydligt och har en adekvat koppling till upphandlingsföremålet. Målnr: 2573-18 Leverantör/Sökande: VIKING Life-Saving Equipment Sweden AB Upphandlande myndighet: Trafikverket Avgörande: Återförvisning till lägre instans Ärende: Fråga om skälig ramavtalstid Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt. Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå