• 013 -16 30 30

Mål avseende offentlig upphandling – mars 2017

2017-03-31
Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna under mars 2017. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 2118-16 Leverantör/Sökande: Vafab Miljö AB Upphandlande myndighet: EKAB Recycling AB Avgörande: Ogiltigförklara avtal Ärende: Ogiltigförklarande av avtal som ingåtts genom oannonserat förhandlat förfarande med hänvisning till allmänintresset. Målnr: 1090-17, 1091-17, 1092-17 Leverantör/Sökande: Ahlsell Sverige AB Upphandlande myndighet: 1. Trollhättans kommun, 2. Dahl Sverige AB, m.fl. Avgörande: Återförvisning till lägre instans Ärende: Part vars anbud diskvalificerats i en omprövning har inte beretts möjlighet att uttala sig i domstolen. Målnr: 5177-16 Leverantör/Sökande: Privatperson Upphandlande myndighet: Stockholms stad Avgörande: Ogiltigförklara avtal Ärende: Otillåten upphandling av konst Här finner Ni konkurrensverkets sökmotor där Ni även kan finna domstolsavgörandena från respektive förvaltningsrätt. Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå