• 013 -16 30 30

Lämna synpunkter på förslaget till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel

2023-05-10

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ny förordning om tvätt- och rengöringsmedel och tensider. Fram till den 28 juni kan du lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget ska minska den administrativa bördan för tillverkare genom förenklade regler. EU-kommissionen föreslår bland annat att:
• Märkningskrav förenklas och effektiviseras. Reglerna ska bli lättare att efterleva.
• Krav på medicinskt ingrediensdatablad för produkter som är klassificerade som hälsofarliga tas bort.
• Bestämmelser för märkning vid lösviktsförsäljning, det som kallas ”refill sale”, införs.

De flesta märkningskrav som finns i dag behålls, men det införs möjligheter att lämna viss information digitalt.
Förslaget till ny förordning omfattar också produkter med mikroorganismer och ställer säkerhetskrav på mikroorganismerna.

Digitala produktpass ska förenkla
Andra nyheter för tvätt- och rengöringsmedel är krav om CE-märkning och att på sikt införa så kallade produktpass. I stället för teknisk dokumentation ska tillverkaren skapa ett digitalt produktpass med relevant information. Digitala produktpass kan enligt EU-kommissionen förenkla arbetet med tillsyn och gränskontroller.

Här finner Ni mer information.

Här kan Ni lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå