• 013 -16 30 30

Ladda under uppsikt!

2023-09-08

Det är viktigt att man följer tillverkarens anvisningar om hur, var och när man laddar en elprodukt. Läs bruksanvisningen och ladda under uppsikt. Man bör vara medveten om riskerna och förberedda på hur man ska agera om något händer.

Enligt Elsäkerhetsverket har bränder relaterade till batteridrivna produkter har ökat i takt med att användandet blir mer frekvent. Bränder orsakade av laddbara produkter i våra hem har ökat med cirka 25 procent de senaste fem åren, vilket ska sättas i relation till att vi använder allt fler elektriska produkter i vår vardag. Under de senaste fem åren har drygt 400 bostadsbränder skett som kan kopplas till laddningsbara produkter, av dessa är det 80 procent som uppstått under laddning.

Vad ska man tänka på för att undvika att olyckor?
• Ladda inte när du sover
• Ladda under uppsikt
• Ha en fungerande brandvarnare
• Använd inte ett skadat batteri
• Blockera inte utrymningsvägen

Du ska ladda under uppstikt vilket betyder att du behöver vara uppmärksam så att du kan agera om något händer. Du ska alltid följa tilllverkarens anvisningar. Var vaktsam för slag, stötar och slitage på produkten. Utsätt inte produkten för temperaturer den inte tål. Ha inte bännbart material som filtar, kläder och pappkartonger eller till exempel spayflaskor som kan explodera, i närheten när du laddar. Det är också viktigt att inget spärrar din väg ut om olyckan är framme.

Ställer du en elsparkcykel på laddning i hallen i en lägenhet så kanske du blockerar den enda utrymningsvägen. Är det enda möjliga platsen för laddning så bör du i alla fall vara väldigt noga med att du bara laddar när du är vaken och hemma. Det är också viktigt att du har en fungerande brandvarnare som varnar så att fler kan agera och hjälpa till.

Vilka är de största riskerna när det kommer till elsäkerhet generellt?
Oaktsamhet, produkter av dålig kvalitet och skadade produkter gör att risken för olyckor ökar. Tillexempel att ha en telefon eller dator liggande i soffan eller sängen där det kan bli en väldigt hög temperatur är en riskfaktor. Att använda ett skadat batteri kan också orsaka brand vid laddning och det är en extremt giftig rök som bildas när ett laddningsbart batteri brinner.

Det finns några varningstecken som du kan vara uppmärksam på och du ska alltid ladda under uppsikt. Om en laddare blir väldigt varm, om stickpropp och sladd är skadade, eller att du kanske ramlat med en elcykel så batteriet blivit skadat. Råkar du köra på något med en elsparkcykel kan batteriet ha fått en smäll och skadats, då ökar risken att det fattar eld, som regel under laddning och då kan det bli väldigt farligt.

Fem snabba frågor och svar

Är det ok att ladda under natten?
Elsparkcyklar till exempel, drivs av litiumjonbatterier. Det är samma typ av batterier som används i telefoner och datorer men av betydligt större storlek, och om dessa börjar brinna sprids en giftig gas. Ett trasigt batteri kan inte explodera men branden har ett så snabbt förlopp att det kan upplevas som så. Alla som befinner sig i hemmet bör ta sig utomhus omedelbart och sedan larma 112. Även om de flesta batterier fungerar som de ska så är det en billig livförsäkring att ladda under uppsikt.

Kan jag ladda på balkongen?
Det ska vara torrt där du laddar, det får heller inte vara för varmt eller kallt. Om batteriet utsätts för extrema temperaturer eller mekanisk påverkan kan det ta skada. Ett skadat batteri kan leda till så kallad termisk rusning vilket enkelt betyder att batteriet värmer sig självt och brandrisken är stor. Följ alltid bruksanvisningen för din elprodukt. Bruksanvisningen ska vara på svenska och saknas den så är det ett tydligt tecken på att tillverkaren inte har koll på gällande svenska regler.

Min elsparkcykel har fått några törnar, bör jag vara orolig?
Var lite extra observant. Blir batteriet till exempel onormalt varmt när du laddar kan det vara läge att kolla upp om det blivit skadat. Om du märker att det börjar svälla bör du inte ha det inomhus, ta det till återvinningen så snart du kan. Tänk på att även batterier har en livslängd och det påverkas av slitage.

Batteriet ryker – vad gör jag?
Dra ur sladden om du kan och se till att alla som befinner sig i hemmet går utomhus. Varna andra omkring hemmet. Larma så snart som möjligt, försök inte släcka en batteribrand själv. Det är viktigt att inte andas in röken då gasen som släpps ut är giftig.

Hur förvarar jag batteriet bäst under vintern?
Om du inte ska använda batteriet under längre tid, till exempel under vintern, förvara det i halvladdat tillstånd i en torr miljö och inte i extrem kyla.

Handla smart
Köp dina elprodukter från återförsäljare du känner till väl och har förtroende för. Se till att det finns korrekt märkning som CE-märke och att den är tillverkad för att användas i Sverige. Saknas kontaktuppgifter som postadress och telefonnummer kan det vara svårt om du ångrar ditt köp eller vill reklamera en produkt.

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå