• 013 -16 30 30

Kostar Er el för mycket?

2013-11-07

Energimarknadsinspektionen (Ei) har genomfört en undersökning för att ta reda på hur många elkunder som har ett så kallat anvisningsavtal. Ett anvisningsavtal får alla som inte gör ett aktivt val av elavtal och det är då marknadens dyraste avtal. Resultatet visar att ungefär var sjätte elkund eller totalt 780 000 kunder har ett anvisningsavtal. Ett anvisningsavtal är i dagsläget ca 30 % dyrare än ett rörligt avtal och systemet med anvisningsavtal finns för att alla kunder ska få el, även de som inte gör ett aktivt val av elavtal.

Särskilt vanligt med anvisningsavtal är det i samband med flytt och efter flytten är det många som behåller anvisningsavtalet onödigt länge. För att underlätta för kunderna har Ei föreslagit att kontakt endast ska behöva tas med elhandlaren vid en flytt istället för med både elhandlare och nätägare som ofta är fallet dag. Ei föreslår också att elhandlarna bättre ska informera kunderna om de olika avtalsformerna.

Systemet med anvisningsavtal infördes i samband med avregleringen av elmarknaden när alla kunder fritt fick möjlighet att välja elleverantör för att skydda de som inte gjorde ett aktivt val. År 2001 var andelen kunder med anvisningsavtal 55 %. Idag är andelen lägre (17 %) men det finns, som Ei:s rapport visar, fortfarande de kunder som betalar onödigt mycket för sin el. i ett räkneexempel (se tabellen nedan)för hushåll med relativt låg elförbrukning konstaterar Ei att det finns besparingar att göra för dessa kunder.

Tabellen visar ett räkneexempel för den potentiella kostnadsbesparing som är möjlig för lägenhets- respektive villahushåll med relativt låg elförbrukning genom byte från anvisningsavtal till ett annat elavtal under ett år.

Hushåll

Elförbrukning (kWh/år)

Besparing (kr/år)

Villa

5 000

2 000

Lägenhet

2 000

800

Mer information hittar Ni här.


För att läsa hela rapporten, klicka här.

Informationen kommer från Energimarknadsinspektionen.


Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå