• 013 -16 30 30

Klargörande avseende överföring av personuppgifter till tredjeland

2021-12-17

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, har antagit en ny riktlinje som klargör vad som utgör, och inte utgör, en överföring av personuppgifter till tredjeland. Arbetet med riktlinjen har letts av IMY.

På ett plenarmöte har EDPB nu antagit riktlinjen ”Guidelines on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR”. Riktlinjen klargör vad som utgör en överföring av personuppgifter till tredjeland.

Ett exempel som tas upp i riktlinjen är om en anställd åker på tjänsteresa till ett land utanför EU med sin bärbara dator och får tillgång till och arbetar med personuppgifter som finns i arbetsgivarens databas. Det exemplet räknas inte som en överföring till tredjeland, eftersom den anställde inte är en egen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, utan endast utgör en del av sin arbetsgivare i EU.

Riktlinjen har tagits fram av International Transfers Expert Subgroup som är en undergrupp i EDPB. Svenska IMY har med stöd av finska dataskyddsmyndigheten lett arbetet med riktlinjen som nu är ute på publik konsultation till och med den 31 januari 2022.

Läs riktlinjen på EDPB:s webbplats

Informationen kommer från Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå