• 013 -16 30 30

Kemikalieinspektionen satsar på öka tillsynsverksamheten

2022-05-02

Kemikalieinspektionen gör en stor satsning på marknadskontroll de närmaste åren. Myndigheten söker nu tio nya inspektörer som kan komplettera teamet och stärka arbetet med marknadskontroll och tillsynsvägledning.

Inspektörerna på Kemikalieinspektionen kontrollerar om tillverkare, importörer och distributörer tar sitt ansvar enligt olika kemikalielagstiftningar. I uppdraget ingår också att granska företagens information och produkter för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Kemikalieinspektionen har nu fått regeringens uppdrag att kraftigt utöka marknadskontrollen.

Kemikalieinspektionen söker minst tio nya inspektörer för att utöka myndighetens tre tillsynsområden och komplettera de 27 befintliga inspektörerna.

Läs hela annonsen på webbplatsen Offentliga jobb

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå