• 013 -16 30 30

KemI har hittat hormonstörande och cancerframkallande ämnen i yogamattor

2024-05-29

Kemikalieinspektionen har genomfört ett omfattande tillsynsprojekt där 40 olika varor, framför allt yogamattor och gymbollar, från 23 företag har granskats. Resultaten visar att sju av varorna, 18 procent, innehöll för höga halter av förbjudna ämnen.

En av de mest anmärkningsvärda upptäckterna var ftalaten DIBP. Dessutom påträffades klorparaffiner (SCCP och MCCP) i flera varor. Ftalater kan påverka förmågan att få barn och fostrets utveckling. Klorparaffiner är klassade som cancerframkallande och även mycket skadliga för vattenlevande organismer.

De ämnen som Kemikalieinspektionen har letat efter regleras i kemikalielagstiftningen utifrån att de har farliga egenskaper. Till exempel hittades ftalater som kan tas upp av huden och på sikt påverka både förmågan att få barn och fostrets utveckling.

Yogamattor, bollar och andra träningsredskap används även av barn som tränar eller leker. Barn är extra känsliga för farliga kemikalier.

Ämnena som hittades i produkterna innebär inga akuta risker för användaren, men de bidrar till den totala exponeringen av hälso- och miljöfarliga ämnen som vi utsätts för i vår vardag och det kan ge effekter på längre sikt.

Kemikalieinspektionen har anmält åtta företag för olika typer av brott mot miljöbalkens bestämmelser till miljöåklagare. Kemikalieinspektionen har även anmält de otillåtna produkterna till EU:s databas Safety Gate, där allmänheten kan ta del av information om produkter som innebär olika risker.

Här finner Ni mer information.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå