• 013 -16 30 30

ISO 39001, ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

2013-02-05

Det står nu klart att Swedac kommer få behörighet att ackreditera certifieringsorgan som ska certifiera enligt den nya standarden för ledningssystem för vägtrafiksäkerhet, ISO 39001. Detta innebär att organisationer kan tredjepartscertifiera sig i enlighet med denna standard.

Swedac har varit med i arbetet med att ta fram ISO 39001, vilken vänder sig till organisationer som på ett eller annat sätt kan påverka trafiksäkerheten. Syftet med standarden är att göra trafiken på våra vägar säkrare.

I arbetet med standarden har Trafikverkets ”nollvision” varit en ledstjärna. I december 2012 kom en svensk översättning av ISO 39001. Standarden är global och bland andra Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken står bakom den.

ISO 39001 kan vara en hjälp för exempelvis buss- eller taxibolag att få ett styrmedel att använda för att minska riskerna och göra turerna säkrare för resenärer och chaufförer. Den kan också användas av en kommun som vill se över trafikmiljön och göra den så säker som möjligt för invånarna.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå