• 013 -16 30 30

Inga sanktionsavgifter på grund av skyddsutrustning

2020-03-28
Arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt riskerar inte få sanktionsavgifter. Arbetsgivaren ska dock säkerställa att den skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården ska vara säker och ge ett ändamålsenligt skydd. På grund av rådande läge snabbutreder Arbetsmiljöverket nu möjligheten att tillfälligt godkänna icke CE-märkt skyddsutrustning. Det pågår arbete och en mängd initiativ för att möta bristen på personlig skyddsutrustning inom vården och räddningstjänsten, men behoven finns även inom flera andra personalgrupper. En arbetsgivare som använder skyddsutrustning som inte är CE-märkt kommer inte drabbas av sanktionsavgift eller böter på grund av det. Under den rådande krisen belastar inte Arbetsmiljöverket vård och omsorg med inspektioner om det inte finns särskild anledning, till exempel att skyddsombud har hört av sig till Arbetsmiljöverket. Den som tillverkar och sprider personlig skyddsutrustning har normalt ett ansvar för att se till att utrustningen lever upp till EU:s krav på sådana produkter. Utrustningen ska bland annat omfattas av teknisk dokumentation och bruksanvisning som förklarar hur den ska användas och vad den skyddar mot. Mer avancerad utrustning ska dessutom vara bedömd av ett specialiserat oberoende tredjepartsorgan. Med anledning av coronakrisen har EU-kommissionen gått ut med en särskild rekommendation som kan påverka systemet för bedömning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverket utreder nu möjligheten att som myndighet godkänna utrustning tillfälligt, i det mycket speciella läge som råder. Bakgrund I samband med utbrottet av covid-19 har EU-kommissionen publicerat en rekommendation som gäller förfaranden för bedömning och marknadskontroll. Rekommendationen gör det möjligt: • För statliga myndigheter att upphandla och använda icke CE-märkt personlig skyddsutrustning. • För tillverkare att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning på marknaden under förutsättning att en bedömningsprocess har inletts med ett anmält organ. • För anmälda organ att göra bedömningar mot andra tekniska standarder än europeiska standarder. Mot bakgrund av EU-kommissionens rekommendationer har Arbetsmiljöverket tagit fram en ny föreskrift (AFS 2020:2) för att möjliggöra användningen av all form av personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller för Försvarsmakten, Polismyndigheten samt hälso- och sjukvården och räddningstjänsten och andra som ska upprätthålla allmän ordning under kriser. Undantaget gäller till och med 31 december 2020. Här finner Ni mer information. Informationen kommer från Arbetsmiljöverket. För frågor eller information, kontakta Altea AB. ‍

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå