• 013 -16 30 30

Information om säkrare snöskottning från tak

2012-02-08

Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr och en fickfolder som förtydligar reglerna kring snöskottning på tak. Bestämmelser om planering och utförande av snöskottning på tak finns i föreskriften om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Observera att detta nyhetsbrev inte behandlar någon juridisk ändring utan endast är ett förtydligande från arbetsmiljöverket.

Att arbeta på tak är alltid riskfyllt, men på vintern gör is och kyla att det blir extra farligt. Arbete på lutande och halt underlag med enbart personlig skyddsutrustning ger dessutom stor påfrestning på kroppen. Därför är det viktigt att taket har godkända fasta tillträdes- och skyddsanordningar att förankra säkerhetslinor i. De som arbetar på tak är också beroende av pålitliga arbetskamrater.

Broschyren vänder sig till dig som är arbetsgivare, arbetsledare, skyddsombud eller anställd och innehåller råd och tips om hur ni kan arbeta systematiskt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska risken för till exempel arbetsskador och ohälsa.

Här finner Ni AFS 1999:03 - Byggnads- och anläggningsarbete.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets broschyr - Säkrare snöskottning från tak.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets fickfolder - Säkrare snöskottning från tak.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå