• 013 -16 30 30

IMY fokuserar på klagomål

2021-04-23

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu fattat beslut om en ny tillsynspolicy och en plan för de tillsyner som ska genomföras under de kommande två åren. Ett övergripande fokus är att utreda klagomål från enskilda. IMY, tidigare Datainspektionen, har nu fattat beslut om en ny tillsynspolicy och plan för vilka tillsyner, det vill säga granskningar, som ska genomföras under de kommande två åren.

Under de kommande två åren kommer huvuddelen av IMY:s tillsynsärenden att avse dataskyddsförordningen och bygga på klagomål från enskilda personer. IMY kan även inleda tillsyn på eget initiativ med anledning av en anmälan om personuppgiftsincident, ett tips, uppgifter i media eller på grund av annan information. Det kan också vara uppgifter i klagomål som myndigheten bedömer ska leda till en bredare tillsyn än att enbart omfatta det enskilda klagomålet.

Andra tillfällen då IMY kan inleda granskningar är om myndigheten blir uppmärksammad på att det förekommer grovt åsidosättande av god sed inom inkasso- eller kreditupplysningsverksamhet eller olaglig sådan verksamhet.

Läs IMY:s tillsynspolicy i pdf-format

Läs IMY:s tillsynsplan i pdf-format

Informationen kommer från IMY (f d Datainspektionen).

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå