• 013 -16 30 30

Hur arbetsgivare får hantera personuppgifter

2020-10-08

Datainspektionen har publicerat en uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt dataskyddsförordningen, GDPR.


I arbetslivet används personuppgifter i många olika sammanhang, i allt från löneregister och adresslistor till behörighetssystem och kompetensdatabaser. Det är viktigt att det finns en rimlig balans mellan en arbetsgivares behov av att behandla personuppgifter och anställdas anspråk på personlig integritet.

Datainspektionen har nu tagit fram ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare och som ger vägledning för hur dessa kan hantera personuppgifter om sina anställda enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Bland annat ges information om vad som gäller för rekryteringssystem och kompetensdatabaser, kamerabevakning på arbetsplatser samt uppföljning av prestationer och annan övervakning av anställda som exempelvis gps-positionering av fordon.

En arbetsgivare behöver bestämma hur de anställda får använda sig av organisationens it-utrustning. Under vissa omständigheter får arbetsgivaren kontrollera användningen av it-utrustningen.

Informationen till arbetsgivare tar även upp vad som gäller för känsliga personuppgifter som exempelvis rör hälsa, medlemskap i fackförening eller etniskt ursprung. Det är normalt förbjudet för en arbetsgivare att behandla känsliga personuppgifter men det kan finnas undantag, till exempel om arbetsgivaren eller den anställde ska kunna fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten.

Här finner Ni vägledningen.

Källa: Datainspektionen

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå