• 013 -16 30 30

Höjd gräns för direktupphandling

2014-06-04
Den 28 maj beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om höjda belopp för direktupphandlingar. Gränsen höjs från cirka 271 000 kronor till cirka 505 000 kronor för direktupphandling enligt LOU och till cirka 939 000 kronor för direktupphandling enligt LUF och LUFS. Myndigheter ska anteckna skälen till att de gör direktupphandling och annat av betydelse om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det införs också krav på att myndigheterna ska ha riktlinjer för direktupphandlingar. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2014. Här finner Ni mer information. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå