• 013 -16 30 30

Höga halter farliga ämnen i 40 % av leksakerna på nätet

2022-06-30

I Kemikalieinspektionens senaste kontroll av leksaker hos e-handlare innehöll 40 procent höga halter av farliga ämnen. Nu har majoriteten av de företagen slutat sälja produkterna. I kontrollen fokuserade inspektörerna från Kemikalieinspektionen på billigare badleksaker, mjuka plastleksaker och elektriska leksaker av främst mindre kända varumärken och totalt testades 62 produkter.

Leksakerna av plast köptes från marknadsplatser på nätet där säljaren i de flesta fall fanns utanför EU men riktade sig till svenska konsumenter. De elektriska leksakerna köptes från svenska eller EU-baserade företag med e-handel som riktade sig mot svenska konsumenter.

Inspektörernas tester visade att sex av plastleksakerna innehöll mjukgörande ftalater, kadmium och organiskt tenn i otillåtna halter. Nitton av de elektriska leksakerna innehöll för höga halter bly och kadmium i lödningarna och ftalater och kortkedjiga klorparaffiner i de mjuka plastdelarna. De här ämnena kan bland annat vara cancerframkallande och kan göra det svårare att få barn.

Nu har alla utom en marknadsplats dragit tillbaka de farliga leksaker som hittades i kontrollen.

Kontrollerna av leksaker genomfördes i ett samarbetsprojekt med kontrollmyndigheter inom hela EU.

Läs tillsynsrapporten från Kemikalieinspektionen

Läs den EU-gemensamma rapporten Länk till annan webbplats.

Fakta om några av de ämnen som hittades i kontrollen

Bly: ett giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.

Kortkedjiga klorparaffiner: skadliga för vattenlevande organismer, bryts inte ner i naturen och är misstänkt cancerframkallande.

Ftalater: en grupp ämnen, varav en del kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn.

Kadmium: ämnet kan vara cancerframkallande, mutagent och ge benskörhet redan vid låga exponeringsnivåer. Ämnet är också farligt för miljön.

Om en leksak som du har köpt återkallas, lämna tillbaka den till företaget du har köpt den av.

Råd till företag som säljer leksaker

  • Köp leksaker från seriösa leverantörer med dokumenterad kunskap om säkerhetskrav i EU-lagstiftningen för leksaker

  • Skaffa kunskap om vilka säkerhetskrav som ställs på den typen av leksaker som du säljer

  • Ställ specifika krav på din leverantör om vilka säkerhetskrav de ska uppfylla

  • Kontrollera att leksakerna du säljer har all relevant märkning

  • Låt göra egna tester av stickprover för att följa upp kraven du ställt på din leverantör

  • Sälj inte leksaker som du misstänker kan vara piratkopior.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå