• 013 -16 30 30

Helelektrifiering av bygg- och anläggningsplatser

2021-06-21

Energimyndighet beviljar via FFI Energi & Miljö cirka 10,5 miljoner kronor i stöd till Lindholmen Science Park. Stödet går till ett projekt som ska visa på hur elektrifierade arbetsmaskiner kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt, samt skötselverksamheter som gatuunderhåll, snöröjning med mera.

Arbetsmaskiner står idag för 6 procent av Sveriges växthusgasutsläpp samt en stor del av hälsoskadliga emissioner och buller. En övergång till elektrifiering skulle bidra till en väsentlig minskning av dessa utsläpp.

Det finns stora möjligheter att använda elektrifierade bygg- och anläggningsmaskiner vid framtida entreprenader men det finns utmaningar kring energiförsörjning och maskinutformning som till exempel dimensionering av maskinens energilager kopplat till möjliga laddstrategier och relaterat till effektuttag.

Projektet ska bidra till ökad kunskap inom systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Vidare ska deltagarna i projektet bygga upp kunskap, modeller samt utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

Informationen kommer från Energimyndigheten.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå