• 013 -16 30 30

Förslag på utökning av RoHS-direktivet

2014-09-10
Den Europeiska kommissionen förbereder ett förslag om att begränsa fler ämnen i elektronik. Förslaget berör det så kallade RoHS-direktivet som idag begränsar kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. De nya ämnen som kan komma att begränsas är mjukgörarna DEHP, BBP, DBP och DIBP samt flamskyddsmedlet HBCDD. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå