• 013 -16 30 30

Företagen med högst hållbarhetsindex

2015-09-15
Varje höst publiceras resultat från den årliga rankningen Dow Jones Sustainability Index. Rankingen utser vilka företag som bedriver det främsta hållbarhetsarbetet inom 24 olika branscher. De branscher som förbättrar sig mest sedan fjolåret är elektronik, transport och husbyggande. De som har gjort minst framsteg är Life sciences, hushålls- och hygienprodukter samt olja och gas. Hållbarhetsrapporteringen kring socialt ansvarstagande, miljö och humankapital har utvecklats bäst medan risk- och krishantering haft den sämsta utvecklingen. Om man inte ser till utvecklingen utan snarare i vilken kategori bolagen fick högst poäng i år var det inom uppförandekoder medan reell minskning av miljöpåverkan var svårare att åstadkomma. Det senare mäts i indexet genom begreppet ”operational eco-effiency”. Här är en lista över ledarna i olika branscher.Här hittar du samtliga resultat i Dow Jones Sustainability Index. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå