• 013 -16 30 30

Förebygg riskerna med digitala arbetssätt

2023-09-13

Digitala arbetssätt blir allt vanligare i arbetslivet. Digitaliseringen gör det möjligt att organisera och genomföra arbetet på nya sätt. Det ger nya möjligheter men också nya risker som kan leda till högre arbetsbelastning och påverka hjärnan negativt. Varje arbetsgivare ska ha rutiner för att regelbundet undersöka och bedöma alla risker i arbetet. I en EU-gemensam insats ska Arbetsmiljöverket granska cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt.

Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Det pågår forskning kring hur digitaliseringen förändrar samhället, vårt sätt att arbeta och hur vi kommunicerar med varandra. Men hur digitala arbetssätt, såsom till exempel distansarbete, hybridarbete eller aktivitetsbaserat arbete, påverkar oss i längden vet vi ganska lite om. De digitala verktygen förändras i rasande fart och det ställer nya krav på organisation, ledarskap och arbetssätt.

Riskbedöm arbete med nya digitala system
Digitalisering har blivit en allt större del av det moderna arbetslivet och skapar nya möjligheter att organisera arbetet. Det fysiska mötet har ersatts med det digitala genom exempelvis distansarbete. Gränsen mellan arbete och fritid har luckrats upp. Allt upplevs gå fortare och kraven på effektivitet och kontroll ökar.

I en EU-gemensam insats kommer Arbetsmiljöverket under några veckor framöver att inspektera omkring 2000 arbetsplatser inom verksamheter som till exempel reklam, finans, försäkring, förlag, dataprogrammering och vuxenutbildning.

Arbetsgivaren har ansvar att förebygga alla risker i arbetet
Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet och arbetsplatsen är utformad så att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar undviks. Arbetsgivaren ska ha rutiner för att undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker. Det är nödvändigt för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa. När arbetsgivaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen. Nära 11 000 arbetsgivare inom branscher där digitala arbetssätt är vanligt har fått brev från Arbetsmiljöverket med information om hur de kan förebygga risker i verksamheten på ett systematiskt sätt.

Vad kan du som arbetsgivare i en digital verklighet göra?
● Öppna upp för en dialog kring hur de digitala systemen påverkar arbetet.
● Fyll på din egen kunskap om hur man förebygger stress, skapar en social gemenskap och hur era IT-system fungerar.
● Sätt tydliga och rimliga gränser för arbetet och låt behoven styra införandet av nya arbetsmetoder och system.
● Samverka med dina anställda för en bra arbetsmiljö.

Branscher som kommer att inspekteras:
● Reklam
● Finansiella tjänster och försäkringar
● Vägtransport (transportledare)
● Förlagsverksamhet
● Dataprogrammering
● Vuxenutbildning och övrig utbildning (administrativ personal)

Fakta om EU-kampanjen
Under åren 2023–2025 genomförs EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv”. I Sverige är temat 2023 digitala arbetssätt. Syftet med inspektionsinsatsen är att få arbetsgivare att uppmärksamma hur nya och etablerade digitala arbetssätt, till exempel distansarbete, påverkar arbetsmiljön och belastningen på hjärnan. Det är viktigt att även hjärnan får återhämtning och vila. Det gäller att organisera arbetet så att det blir bra för många och anpassa tekniken efter människans förutsättningar. Nära 11 000 arbetsgivare har fått brev om att de kan komma att bli inspekterade. Av dem är det cirka 2000 arbetsplatser som kommer att inspekteras. Inspektionerna sker digitalt.

Här finner Ni mer information.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå