• 013 -16 30 30

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023

2023-01-25

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål visar att flera områden har utvecklats positivt sedan den utvärdering som gjordes 2019. Men vi har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av miljömålen.

Den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2023 är den sjätte i sitt slag sedan riksdagen beslutade om miljömålen år 1999. Den är en del i en systematisk och regelbunden uppföljning av miljöpolitiken och tillståndet i den svenska miljön. Den fördjupade utvärderingen ska redogöra för förutsättningarna att nå miljömålen och utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för regeringens politik och prioriteringar. Även andra aktörer kan hämta stöd och underlag för sitt miljöarbete i redovisningen.

Den fördjupade utvärderingen innehåller övergripande slutsatser om tillståndet i miljön och en översiktlig redovisning av utvecklingen för generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen.

Här finner Ni rapporten.

Här finner Ni en presentation av rapporten.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå