• 013 -16 30 30

Fler körkort på medicinska grunder

2017-07-13
Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.
Antal återkallade körkort per återkallelsegrund - hela landet 2014201520162017
Återkallelsegrund 13 4353 5003 4552 899
Återkallelsegrund 2177146181110
Återkallelsegrund 3424468596385
Återkallelsegrund 49 4699 74410 3508 516
Återkallelsegrund 5910767840870
Återkallelsegrund 62362099672
Återkallelsegrund 72 0792 1022 3812 435
Återkallelsegrund 82 1342 1111 9062 080
Samtliga17 99718 08218 68416 514
Återkallelsegrund 7 och återkallelsegrund 8 utgör de körkortsåterkallelser som brukar definieras som medicinska grunder. Läkare har en anmälningsplikt Den läkare som har en patient som han eller hon bedömer vara olämplig för att köra ett fordon i trafiken ska anmäla det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen utreder därefter körkortsinnehavet. Läkare kan dock i stället välja att använda sig av en så kallad muntlig överenskommelse. Det innebär att läkaren och patienten muntligen kommer överens om att patienten slutar köra men behåller körkortet av andra skäl. Till exempel för att använda som legitimation. Men en sådan lösning är inte alltid lämplig. Fakta: Återkallelsepunkter Återkallelsepunkterna betyder i huvudsak 1 = Rattfylleri 2 = Smitning 3 = Flera mindre överträdelser 4 = En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning 5 = Opålitlighet i nykterhetshänseende 6 = Allmän brottslighet 7 = Medicinska skäl 8 = Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov Informationen kommer från Transportstyrelsen. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå