• 013 -16 30 30

Fem europeiska myndigheter samarbetar för att förbjuda PFAS

2020-05-11
Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har en enkät tagits fram där bland annat företag nu har möjlighet att lämna synpunkter. PFAS är mycket svårnedbrytbara i miljön och riskerar att leda till föroreningar av grund- och dricksvattnet. Vissa är påvisat skadliga för hälsan och har bland annat kopplats till utveckling av vissa cancerformer. PFAS, eller högfluorerade ämnen, är en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Flera tusen ämnen har hittills identifierats och de används brett i samhället – bland annat i allväderskläder, skor, livsmedelsförpackningar, kosmetika, rengöringsmedel och brandskum. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de inte bryts ner i miljön. Näst intill alla människor har PFAS i kroppen och PFAS förekommer överallt i miljön. Dessutom är många PFAS vattenlösliga och rörliga i mark vilket innebär att dricksvattentäkter riskerar att förorenas. Kemikalieinspektionen arbetar aktivt med att fasa ut PFAS i EU och i Sverige. Myndigheten har inlett ett samarbete med kemikaliemyndigheterna i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Norge för att ta fram det omfattande underlag som krävs för ett begränsningsförslag inom EU:s kemikalielagstiftning Reach. Syftet med förslaget är att förbjuda all användning som inte är nödvändig för samhället. Här finner Ni mer information om arbetet.Här finner Ni enkäten.Här finner Ni mer information om PFAS. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå