• 013 -16 30 30

Farliga kemikalier säljs utan barnskyddande förslutning

2024-04-24

Det finns kemiska produkter som säljs i detaljhandeln som saknar barnskyddande förslutning och därmed inte uppfyller de krav som finns. Det visar den kontroll som Kemikalieinspektionen genomförde tillsammans med 60 av Sveriges kommuner.

Hittills har Kemikalieinspektionen upprättat anmälan om misstänkt brott för 12 av företagen vars produkter inte följer de lagkrav som finns.

Kommunernas tillsyn visade även att vissa förpackningar, trots att de är utrustade med en barnskyddande förslutning enligt kraven, fortfarande är lätta att öppna.

Kemikalieinspektionen upptäckte också att produkter som inte är avsedda att säljas till allmänheten, ibland ändå säljs till konsumenter och saknar den barnskyddande förslutning som då krävs.

Barn i åldersgruppen 1–4 år utgör majoriteten av dem som drabbas av tillbud med kemiska produkter. Under 2022 tog Giftinformationscentralen emot cirka 26 500 frågor som gällde barn under 10 år. Knappt hälften av dessa frågor gällde barn som smakat på kemiska eller kosmetiska produkter. De vanligaste produkterna som leder till sjukhusvård är produkter som innebär risk för frätskada. Många av dessa produkter har ofta en sådan klassificering att det krävs barnskyddande förslutning, till exempel propplösare, tändvätska, ugnsrengöring, blek- och rengöringsmedel och avkalkningsmedel.

Ett bra sätt att minska risken för olyckor är att överväga vilka kemiska produkter som verkligen behövs hemma och särskilt när man har barn.

Om tillsynen
Totalt kontrollerades 673 återförsäljare av kommunerna och 31 leverantörer av Kemikalieinspektionen. 180 produkter hade brister gällande barnskyddande förslutning. Samma produkt kan ha kontrollerats i flera kommuner så siffran för antalet produkter behöver inte representera antalet unika produkter. Hittills har Kemikalieinspektionen upprättat anmälan om misstänkt brott för 12 av företagen. Dessa skickades vidare till polisen för vidare utredning.

Fakta
För att minska risken att barn skadas av kemikalier ska förpackningen till farliga kemiska produkter som säljs till allmänheten enligt lag i vissa fall vara försedd med en barnskyddande förslutning. En barnskyddande förslutning ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förslutningen kräver viss koordination för att öppnas.

Hur kemiska produkter ska förpackas regleras i CLP-förordningen. I CLP-förordningen anges att produkter med vissa faroklassificeringar ska ha en barnskyddande förslutning.

Här finner Ni mer rapporten.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå