• 013 -16 30 30

Exporterar Ni varor via Finland?

2023-09-12

Om Ni som svensk exportör exporterar varor via Finland måste du från och med den 12 september i år alltid hänföra varorna till export i Sverige om sändningen är värd över 3 000 euro.

Tidigare har man i enskilda fall kunnat hänföra en försändelse värd över 3 000 euro till exportförfarandet i Finland, trots att exportören av försändelsen är etablerad i ett annat EU-land.

Från och med den 12 september är det inte längre möjligt, och Ni som svensk exportör måste alltid påbörja exportförfarandet i Sverige.

Här finner Ni mer information.

Informationen kommer från Tullverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå