• 013 -16 30 30

EU inför straffavgift på plastförpackningar

2020-09-15
I somras kom som bekant EU-kommissionen fram till en ekonomisk överenskommelse om EU:s budget de kommande åren. Som en del i nya konstruktioner av beräkningen av medlemsavgifter är tanken nu att EU:s medlemsländer ska betala en straffavgift på plastförpackningar som inte återvinns. Överenskommelsen skedde bland annat mot bakgrund av Brexit, som ju innebär att det inte kommer någon medlemsavgift från Storbritannien längre, och mot den pågående coronapandemin som innebär många och kostsamma stödåtgärder i medlemsländerna. Redan den 1 januari 2021 ska den nya avgiften börja tas ut, som en del i medlemsavgiften. Hur mängden icke återvunna plastförpackningar ska beräknas återstår att se, likaså vem som är skyldig att betala avgiften. Starka reaktioner från europeiska plastproducenter tyder på att de räknar med att stora avfallsmängder kan komma att beröras. Mängden plastförpackningar i restavfallet i Sverige beräknas till 160 000 ton vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder kronor. EU kan inte beskatta medlemsländerna, därför sker pålagan i form av en avgift. För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå