• 013 -16 30 30

Energimyndigheten - tillsynsmyndighet för informationssäkerhet inom energisektorn

2018-07-02
Den 20 juni beslöt regeringen om förordningen för informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Inom energisektorn är det Energimyndigheten som är utsedd som tillsynsmyndighet. Den 1 augusti 2018 träder lag och förordning i kraft. Syftet är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster. Det gäller inom sektorerna; energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur och digitala tjänster. Reaktiv tillsyn från augusti Energimyndigheten har ett ansvar för reaktiv tillsyn redan från och med 1 augusti. Ansvaret är i praktiken mycket begränsat eftersom MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrifter är ute på remiss under sommaren och kommer preliminärt att vara på plats den 1 november 2018. Här finner Ni: Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänsterFörordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Informationen kommer från Energimyndigheten. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå