• 013 -16 30 30

Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar

2008-10-21

Kommunen är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna.

Då antalet byggnader som ska energideklareras är mycket stort, cirka 300 000 och då antalet energiexperter ännu inte fyller upp behovet, kan det uppstå problem med att genomföra alla energideklarationer till den 31 december 2008.

Sveriges Kommuner och Landsting har under hand diskuterat frågan med Boverket, Energimyndigheten, Finansdepartementet, Näringsdepartementet samt Miljödepartementet för att finna en rimlig lösning på problemet.

Förbundet föreslår att kommunerna uppmanar sina fastighetsägare, de som ska inlämna en energideklaration före 31 december 2008, att snarast göra en skriftlig beställning av en energideklaration hos någon certifierad energiexpert och att beställningen verifieras av energiexperten. Om sedan energideklarationen inte kan göras före den 31 december 2008 ska kommunens tillsynsansvarige kunna acceptera beställningen och inte behöva vidta någon åtgärd som t.ex. vitesföreläggande.

Det gäller dock att energideklarationen genomförs och inlämnas till Boverket inom rimlig tid. Vad detta är får avgöras av kommunen från fall till fall.

Texten är hämtad från Sveriges Kommuner och Landsting och grundar sig på cirkulär 08:62 "Energideklarationer och kommunernas tillsynsansvar"

För mer information eller frågor kontakta Altea AB

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå