• 013 -16 30 30

Dropshippingbutiker säljer varor med farliga ämnen

2024-05-02

Kemikalieinspektionen har granskat 280 varor – leksaker, smycken, elektronik och varor i mjuk plast – inköpta från 81 olika webbplatser. Resultatet visar att många av de kontrollerade företagen säljer varor som innehåller farliga ämnen. Det gäller särskilt dropshippingbutiker.

En dropshippingbutik ser ut som en vanlig webbutik, men saknar eget lager. Istället levererar en grossist varan direkt till kunden.

Av varorna som köptes från dropshippingbutiker innehöll 77 procent otillåtna ämnen, för marknadsplatser var siffran 42 procent och för traditionella webbutiker 34 procent.

De flesta butikerna tog bort bristande varor eller ändrade felaktig information efter att ha blivit kontaktade av Kemikalieinspektionen. Men vissa dropshippare och några marknadsplatser varken svarade eller tog bort varor som innehöll otillåtna ämnen. Dessa fortsätter vi att arbeta vidare med.

Webbplatserna som granskats riktar sig till den svenska marknaden.

Observera att produkterna som kontrollerats har valts baserat på risk. Resultatet av granskningen speglar därför inte hela marknaden.

Farliga ämnen som förekom i produkterna
• Bly är ett mycket giftigt ämne som inte får användas i vissa varor. Det kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning. Foster och barn är särskilt känsliga.
• Kadmium är giftigt för miljön och kan ge benskörhet, njurskador och cancer.
• Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är skadligt för vattenlevande organismer. Det är också mycket långlivat, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
• Ftalater (till exempel DEHP, DIBP, DBP, BBP) är en grupp ämnen där alla inte är skadliga, men vissa ftalater kan påverka testiklarna och göra det svårare att få barn och vissa är misstänkt hormonstörande.

Här finner Ni mer rapporten.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå