• 013 -16 30 30

Digital matchningstjänst för godstransporter

2016-12-08
Energimyndigheten stöder CargoSpace24 AB med 4,7 miljoner kronor för att vidareutveckla och marknadsföra en oberoende matchningstjänst som kopplar samman transportköpare med transportörer. Matchningstjänsten förväntas leda till ökad användning av outnyttjad transportkapacitet och minskad energianvändning i transportsektorn. Stödet ska användas både till marknadsföring och till vidareutveckling av tjänsten. Genom vidareutveckling blir det möjligt att beräkna och redovisa miljöbelastningen för varje enskild leverans. I förlängningen förväntas detta leda till att transportköpare får ökade incitament och hjälp med att välja transportörer som utnyttjar ledig lastkapacitet, vilket ofta är det transportalternativ som innebär lägst miljöbelastning. Här finner Ni tjänsten. Informationen kommer från Energimyndigheten. Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå