• 013 -16 30 30

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

2021-01-08

Efter närmare 50 år som Datainspektionen byter myndigheten nu namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet signalerar tydligare myndighetens primära uppdrag: att skydda den personliga integriteten.


Datainspektionen inrättades som myndighet 1973. Nu, nästan 50 år senare, byter myndigheten namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

IMY har samma uppdrag som Datainspektionen och arbetar för att skydda medborgarnas personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Myndigheten har även kvar uppdraget att meddela tillstånd till kamerabevakning och att meddela tillstånd och verka för god sed inom inkasso och kreditupplysning.

Namnbytet innebär också att myndigheten byter sin visuella identitet. Under våren 2021 lanserar myndigheten dessutom en ny, tillgänglig webbplats med bättre sökfunktion, struktur och innehåll för både verksamheter och privatpersoner.

Myndighetens webbplats nås nu via www.imy.se. Myndighetens engelska namn är Swedish Authority for Privacy Protection.

Informationen kommer från Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen).

För mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå