• 013 -16 30 30

Databas hjälper företagare att undvika PFAS-kemikalier

2023-11-15

Företag som vill att deras produkter ska vara fria från evighetskemikalierna PFAS har länge saknat ett enkelt sätt att ta reda på vilka ämnen de ska undvika. För att hjälpa producenter och inköpare publicerar Kemikalieinspektionen nu information om nästan 11 000 PFAS-ämnen i en sökbar databas.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda ämnen som används brett i samhället. Eftersom de inte bryts ned i naturen kallas de ofta för evighetskemikalier och kan leda till miljö- och hälsoproblem. Vissa PFAS-ämnen är redan förbjudna och Kemikalieinspektionen lämnade tidigare i år, tillsammans med sina systermyndigheter i fyra andra länder, in ett nytt lagförslag som syftar till att förbjuda all PFAS-användning inom EU som inte är nödvändig för samhället.

Företag som velat gå före den nuvarande lagstiftningen och så långt som möjligt få bort PFAS från sina produkter har hittills inte haft tillgång till något utförligt register över vilka ämnen de ska undvika.

Kemikalieinspektionen har nu uppdaterat databasverktyget PRIO så att databasen omfattar nästan 11 000 PFAS-ämnen. Alla PFAS-ämnen i PRIO uppfyller OECD:s PFAS-definition från 2021. Det är också OECD:s PFAS-definition som man utgått från i det lagförslag som lämnades in tidigare i år.

Det innebär att tillverkare med hjälp av PRIO-verktyget kan kontrollera, i betydligt större utsträckning än tidigare, att deras produkter inte innehåller PFAS. Verktyget är också användbart vid inköp och upphandling. Beställare kan enkelt skapa listor och ställa kemikaliespecifika krav på att de nästan 11 000 PFAS-ämnena inte ska förekomma i deras produkter vid inköp.

PRIO-verktyget ska inte ses som en komplett lista över alla PFAS-ämnen som finns i världen, men den ger exempel på nästan 11 000 PFAS-ämnen som uppfyller OECD:s PFAS-definition och är därför unik i sitt slag.

Här finner Ni PRIO-verktyget.

Här finner Ni mer information om PFAS.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå