• 013 -16 30 30

Byggsanktioner

2013-09-18

Den 1 juli 2013 skedde en ändring i plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen gällande byggsanktioner. Bland annat innebär förändringarna att kommunen kan sätta ner en byggsanktionsavgift till hälften eller en fjärdedel, dock endast i ett enskilt fall.

De ändrade avgifterna innebär mer uträkningar för kommunen, men huvudregeln är alltid att sanktionsavgift ska tas ut enligt fastställda belopp i Plan- och byggförordningen. Detta då beloppen ska vara rättvisa och lika i hela landet.

Boverket har till följd av de ändrade byggsanktionsreglerna spelat in en föreläsning med verkets rättschef Yvonne Svensson.

Ni finner föreläsningen här.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå