• 013 -16 30 30

Arbetsrättsmål – november 2020

2020-11-30

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under november 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


2020-11-18 - AD 2020 nr 58

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av bristande prestationer och samarbetsproblem som är kopplade till en funktionsnedsättning i form av autism.

2020-11-25 - AD 2020 nr 66
Tvisten har rört ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. I båda avtalen finns en likalydande bestämmelse om att vid skiftarbete förläggs arbetstiden enligt lokalt upprättat arbetstidsschema.

2020-11-25 - AD 2020 nr 65
Ett pastorat lämnade visst besked om en kyrkomusikers möjlighet att arbeta hemma och om hans ansvar för en barnkör. Fråga om detta har inneburit beslut om viktigare förändringar av musikerns arbetsförhållanden och om pastoratet, genom att inte förhandla, har brutit mot förhandlingsskyldigheten i 13 § medbestämmandelagen.


Informationen kommer från Arbetsdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå